top of page

Deklaracja misji

Jesteśmy katolicką szkołą koedukacyjną, która stara się promować w społeczności szkolnej etos troski.

Poprzez rozwój pozytywnych i bezpiecznych relacji, w klasie i poza nią, stwarzamy naszym dzieciom możliwość rozwoju w bogatym i zróżnicowanym środowisku.

Osiągając to, zdajemy sobie sprawę, że każde dziecko jest cennym i wyjątkowym członkiem społeczności Bożej

Celuje


W naszym kochającym katolickim etosie dążymy,

  • Promowanie duchowego, moralnego, kulturalnego, intelektualnego i fizycznego rozwoju naszych uczniów.

  • Uświadomienie każdemu uczniowi jego talentów, umiejętności i zdolności.

  • Zapewnienie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu w różnych kontekstach, promowanie pozytywnej samooceny i obrazu siebie.

  • Aby stworzyć miłość do nauki, wiedzę o tym, jak się uczyć i motywację do wykonywania swojej najlepszej pracy.

  • Zapewnienie szerokiego i zrównoważonego programu nauczania odpowiedniego do potrzeb każdego ucznia na jego etapie rozwoju.

  • Wypracować postawę, która prowadzi do samodyscypliny, niezależności, uprzejmości, dobrych manier i szacunku dla wszystkich.

  • Rozwijanie szerszego zrozumienia szerszego świata, w którym żyjemy, współzależności jednostek, grup i narodów oraz tolerancji dla innych religii i sposobów życia.

  • Wspierać i rozwijać bliskie relacje między domem, szkołą i społecznością.

bottom of page