top of page

Program

Postępujemy zgodnie ze zrewidowanym programem nauczania Irlandii Północnej. Istnieje 6 głównych obszarów nauki:

  1. Język i umiejętność czytania i pisania

  2. Matematyka i liczenia

  3. Sztuki

  4. Świat wokół nas

  5. Rozwój osobisty i wzajemne zrozumienie

  6. Wychowanie fizyczne

Chociaż powyższe obszary są określone osobno, w stosownych przypadkach nauczyciele integrują uczenie się we wszystkich obszarach w podejściu opartym na temacie.

Więcej informacji można znaleźć na  Strona internetowa programu nauczania Irlandii Północnej

bottom of page