top of page

Temperatuur Toestemming

1 september 2020  

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Aangezien koorts een van de symptomen is van Covid 19, vragen wij uw toestemming om de temperatuur van uw kind op te nemen als uw kind zich in de loop van de dag niet lekker lijkt te voelen.

 

Omdat we proberen het gebruik van papier tot een minimum te beperken, willen we je vragen om hier op Seesaw te reageren in het onderstaande formaat:

Ik geef wel/geen toestemming voor mijn kind(eren)(namen invullen)

om hun temperatuur op school te laten opnemen.

Bedankt voor het indienen!

bottom of page