top of page

Mission Statement

Wij zijn een katholieke, gemengde school die in de hele schoolgemeenschap een zorgzaam ethos wil promoten.

Door de ontwikkeling van positieve en veilige relaties, binnen en buiten de klas, creëren we de mogelijkheid voor onze kinderen om te gedijen in een rijke en gevarieerde omgeving.

Door dit te bereiken erkennen we dat elk kind een gewaardeerd en uniek lid is van Gods gemeenschap

Doelstellingen


In onze liefdevolle katholieke ethos streven we,

  • De spirituele, morele, culturele, intellectuele en fysieke ontwikkeling van onze leerlingen bevorderen.

  • Elke leerling bewust maken van zijn/haar talenten, vaardigheden en capaciteiten.

  • Leerlingen kansen bieden om succes te behalen in verschillende contexten, door een positief zelfbeeld en zelfbeeld te bevorderen.

  • Het creëren van liefde voor leren, kennis van hoe te leren en de motivatie om zijn/haar beste werk te produceren.

  • Een breed en evenwichtig leerplan bieden dat is aangepast aan de behoeften van elke leerling in zijn/haar ontwikkelingsfase.

  • Een houding ontwikkelen die leidt tot zelfdiscipline, onafhankelijkheid, beleefdheid, goede manieren en respect voor iedereen.

  • Een breder begrip ontwikkelen van de wijdere wereld waarin we leven, van de onderlinge afhankelijkheid van individuen, groepen en naties, en een tolerantie van andere religies en manieren van leven.

  • Het bevorderen en ontwikkelen van hechte relaties tussen thuis, school en gemeenschap.

bottom of page