top of page

leerplan

We volgen het herziene curriculum voor Noord-Ierland. Er zijn 6 hoofdgebieden van leren:

  1. Taal en geletterdheid

  2. Wiskunde en rekenen

  3. De kunst

  4. De wereld om ons heen

  5. Persoonlijke ontwikkeling en wederzijds begrip

  6. Lichamelijke opvoeding

Hoewel de bovengenoemde gebieden afzonderlijk worden uiteengezet, integreren leraren, waar van toepassing, het leren op alle gebieden in een op thema's gebaseerde benadering.

Meer informatie vindt u op de  Curriculumwebsite voor Noord-Ierland

bottom of page