top of page

Разрешение за температура

1 септември 2020 г  

 

Уважаеми родители/полагащи грижи,

 

Тъй като повишената температура е един от симптомите на Covid 19, бихме искали да потърсим вашето разрешение да измерваме температурата на детето ви, ако изглежда, че детето ви не е добре през деня.

 

Тъй като се опитваме да сведем до минимум използването на хартия, бихме искали да отговорите тук на Seesaw във формата по-долу:

Давам/не давам съгласие за моето дете(деца)(посочете имена)

да им мерят температурата в училище.

Благодаря за изпращането!

bottom of page