top of page

учебна програма

Ние следваме ревизираната учебна програма за Северна Ирландия. Има 6 основни области на обучение:

  1. Език и грамотност

  2. Математика и численост

  3. Изкуствата

  4. Светът около нас

  5. Лично развитие и взаимно разбиране

  6. Физическо възпитание

Въпреки че горните области са изложени отделно, където е уместно, учителите интегрират обучението във всички области в подход, базиран на тема.

Повече информация можете да намерите на  Уебсайт на учебната програма за Северна Ирландия

bottom of page