top of page

Формуляри за улавяне на данни

Дева Мария Царица на мира

Улавяне на данни и формуляри за съгласие

Should it be necessary, I give permission for my child to receive intimate care (e.g. help with changing or following toileting).

Разбирам, че персоналът ще се стреми да насърчи детето ми да бъде независимо.  

 

Разбирам, че ще бъда информиран дискретно, ако възникне повод.  

 

Моля обърнете внимание:

-това ще се отнася главно за по-малките деца.

- ако не бъде дадено разрешение или ако се върнат, родителите ще бъдат свързани да дойдат на училище, за да се грижат за детето си.

I give permission for my child to participate in the RSE programme.

Повече информация >

bottom of page