top of page

Tehtävänanto

Olemme katolinen yhteisopetuskoulu, joka pyrkii edistämään koko kouluyhteisössä välittävän eetosta.

Kehittämällä myönteisiä ja turvallisia ihmissuhteita luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella luomme lapsillemme mahdollisuuden menestyä rikkaassa ja monipuolisessa ympäristössä.

Saavuttaessamme tämän tunnustamme, että jokainen lapsi on arvostettu ja ainutlaatuinen Jumalan yhteisön jäsen

Tavoitteet


Rakastavassa katolisessa ajattelussamme pyrimme

  • Edistää oppilaidemme henkistä, moraalista, kulttuurista, älyllistä ja fyysistä kehitystä.

  • Antaa jokaiselle oppilaalle tietoisuus kyvyistään, taidoistaan ja kyvyistään.

  • Tarjoaa oppilaille mahdollisuuksia menestyä erilaisissa yhteyksissä edistäen positiivista itsetuntoa ja omakuvaa.

  • Luoda rakkautta oppimiseen, tietämystä oppimisesta ja motivaatiota tuottaa paras työnsä.

  • Tarjota laaja ja tasapainoinen opetussuunnitelma, joka vastaa kunkin oppilaan kehitysvaiheessa olevia tarpeita.

  • Kehittää asenne, joka johtaa itsekuriin, itsenäisyyteen, kohteliaisuuteen, hyviin tapoihin ja kaikkien kunnioittamiseen.

  • Kehittää laajempaa ymmärrystä laajemmasta maailmasta, jossa elämme, yksilöiden, ryhmien ja kansakuntien keskinäisestä riippuvuudesta sekä suvaitsevaisuudesta muita uskontoja ja elämäntapoja kohtaan.

  • Edistää ja kehittää läheisiä suhteita kodin, koulun ja yhteisön välillä.

bottom of page