top of page

Õppekava

Järgime läbivaadatud Põhja-Iirimaa õppekava. Õppimisel on 6 peamist valdkonda:

  1. Keel ja kirjaoskus

  2. Matemaatika ja arvutusoskus

  3. Kunstid

  4. Maailm meie ümber

  5. Isiklik areng ja vastastikune mõistmine

  6. Kehaline kasvatus

Kuigi ülaltoodud valdkonnad on vajaduse korral eraldi välja toodud, integreerivad õpetajad teemapõhise lähenemisviisi kaudu õppimist kõigis valdkondades.

Lisateavet leiate aadressilt  Põhja-Iirimaa õppekava veebisait

bottom of page